MLS

INFORMACJE I REGULAMIN WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ LIGI SPINNINGOWEJ MLS NA SEZON 2022

ORGANIZATOR:

MLS Service

Mazurska Liga Spinningowa cykl zawodów odbywających się na jeziorach Warmii i Mazur. Celem Ligi jest promocja sportu i turystyki wędkarskiej, sportowa rywalizacja fair-play oraz wyłonienie najlepszych teamów i klubów spinningowych rywalizujących w tym regionie.

Prawo startu

1. W lidze MLS w sezonie 2022 prawo startu mają 2-osobowe drużyny zwane dalej teamami, które zarejestrują się na stronie ligi MLS, zapiszą się na zawody, dokonają ustalonych opłat i zaakceptują regulamin ligi.

2. Skład teamu nie może się zmieniać podczas danego sezonu, natomiast jest możliwość wprowadzenia tzw. rezerwowego na jedną z edycji zawodów.

3. Dopuszcza się możliwość startu osoby poniżej 18 lat za zgodą prawnego opiekuna, lecz w teamie z osobą pełnoletnią i pod jej opieką.

4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa teamów w pojedynczych edycjach.

Zasady organizacji ligi MLS sezon 2021

Sezon 2022 – składa się z cyklu 4 dwudniowych zawodów czyli z 8 tur.

Terminarz

  1. Jezioro Kisajno – I – sza edycja MLS/2022 – termin 21-22.05.2022

  2. Jezioro Jeziorak - II – ga edycja MLS/2022 – termin 18-19.06.2022

  3. III edycja MLS/2022 termin 24-25.09.2022

  4. IV edycja MLS/2022 termin 29-30.10.2022

UWAGA! Przed każdą imprezą będziemy zamieszczali komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów. Komunikaty będą ukazywały się na stronie FB – Warmińsko – Mazurska Liga Spinningowa MLS.

Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu zawodów (tylko z ważnych powodów np. COVID-19)

Ryby i punktacja:

Metoda wędkowania to tylko i wyłącznie spinning na zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

System punktacji ryb:

Do klasyfikacji będzie zaliczane 10 najlepiej punktowanych ryb.

Obowiązuje system obliczania „małych punktów” – za rybę – wymiar ryby do kwadratu

Wyjaśnienie :

  szczupak 50cm da – 2500pkt

  sandacz 100cm – 10000pkt

System stosowany m.in. na mistrzostwach świata preferujący łowienie ryb dużych

  • Szczupak – wymiar ochronny do 50cm

  • Okoń – wymiar ochronny do 20cm

  • Sandacz – wymiar ochronny 50 cm

  • Sum – wymiar ochronny do 70cm

  • Boleń – wymiar ochronny do 40cm

Punktacja teamowa dotycząca poszczególnych zawodów:

Każdy dzień zawodów jest traktowany jako jedna tura i punktowany systemem tzw. ujemnym czyli:

  1 miejsce - 1pkt

  2 miejsce - 2pkt

  3 miejsce - 3pkt

W przypadku niezłowienia ryby, liczba punktów będzie zgodna z ilością startujących drużyn.

W przypadku nieobecności drużyny na turze otrzyma ona maksymalną liczbę punktów zgodną z ilością startujących drużyn.

Zwycięzcą edycji zawodów zostaje drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów z dwóch tur/dni.

W przypadku tej samej ilości punktów z dwóch tur zawodów, o wyższym miejscu decyduje większa liczba punktów za wszystkie zaliczone ryby danej drużyny w dwóch turach. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę najwyżej punktowaną rybę zaliczoną przez dany team, aż do skutku.

Sezon 2022 składa się z 8 tur

Klasyfikacja Teamowa

Do klasyfikacji rocznej/końcowej będą zaliczane 6 najlepszych tur w sezonie.

Zwycięzcą sezonu 2022 Mazurskiej Ligi Spinningowej MLS zostanie drużyna/team która osiągnie najniższą wartość punktową z tych 6 tur

Klasyfikacja KLUBOWO-DRUŻYNOWA zwana dalej „KLUBOWĄ”

  1. Do klasyfikacji klubowej zalicza się 3 najlepsze wyniki teamów danego klubu.

  2. Teamy reprezentujące muszą być z jednego klubu, koła, okręgu, stowarzyszenia czy innej grupy, którą reprezentują.

  3. Organizator dopuszcza udział drużyn mieszanych (z różnych klubów, kół czy innych stowarzyszeń) pod warunkiem ustalenia indywidualnej nazwy takiej drużyny.

  4. Wynik klasyfikacji końcowej KLUBU w danym sezonie – to suma wyników z wszystkich tur.

  5. Do klasyfikacji klubowo-drużynowej zwanej dalej KLUBOWĄ będą brane pod uwagę 3 najlepsze wyniki teamów, reprezentujących jeden klub lub inną grupę pod tą samą nazwą, występujące dalej jako KLUB – xxxxx.

  6. Organizator dopuszcza tworzenie drużyn do klasyfikacji KLUBOWEJ składających się z trzech dowolnych teamów.

Sędziowanie:

  • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej xTramarlin.

  • Miary sędziowskie wydaje organizator na czas trwania zawodów, będą rozdawane i zbierane na każdych zawodach.

  • Dodatkowe instrukcje i informacje zawodnicy otrzymają na odprawie sędziowskiej poprzedzającej zawody.

  • Wyniki rywalizacji będą zamieszczone „na żywo” na stronie xtramarlin.pl https://www.xtramarlin.pl/

  • Pomiar czasu – w edycjach I i II-giej sezonu 2022 organizator wprowadza tzw. POMIAR CZASU. Dokładny opis tej formuły umieścimy w komunikatach dotyczących poszczególnych edycji.

Opłaty – bilet wstępu:

  • W lidze MLS dla 2-osobowych Teamów w sezonie 2022 obowiązują opłaty w wysokości 600pln za każdą edycję zawodów.

  • W sezonie 2022 organizator przewiduje opłaty promocyjne dla teamów mieszanych z kobietą bądź juniorem w wysokości 450pln za Team.

Wpisowe obejmuje:

  • Obsługę sędziowską oraz korzystanie z aplikacji https://xtramarlin.pl/

  • Prowadzenie klasyfikacji teamowej i klubowej na stronie ligi MLS https://www.mlsfishing.pl/ oraz MLS Fishing na facebooku

  • Prowadzenie statystyk zawodów ligi MLS

  • Wprowadzenie indywidualnych profili drużyn ligi MLS

  • Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów

  • Ochronę łodzi na terenie bazy zawodów lub wyznaczonego do tego miejsca na czas trwania zawodów

  • Posiłek na ciepło każdego dnia trwania zawodów

  • Barek kawowy na miejscu zawodów

  • Suchy prowiant + napoje na łódź

  • Bezpłatny dostęp do slipu wyznaczonego przez organizatora

  • Bezpłatny parking na samochody i łodzie na terenie bazy zawodów

  • Atrakcyjne nagrody dla najlepszych teamów

Wszelkie pytania lub uwagi proszę zgłaszać na naszego maila ligamls@op.pl lub na telefon organizatora. Zapraszamy do kontaktu.

Uczestnik zapisujacy się na zawody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów MLS zwanej Warmińsko - Mazurska Liga spinningowa MLS (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).